Figyelő 

Népszámlálás 2021 – elektronikus úton 
Októberben indította el tájékoztató kampányát az SzK Statisztikai Hivatala a 2021-es népszámlálásról, mely első alkalommal zajlik majd elektronikus úton. A lakosság az elektronikus kérdőívet asztali számítógépről, tabletről vagy notebookról és mobilapplikációról is elérheti. Akinek a kitöltés gondot okozna, asszisztensi szolgáltatást is igénybe vehet.

Miből lesz szelektív konyhaihulladék-gyűjtés? 
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása legalább egyéves halasztást kér a konyhai hulladék szelektív gyűjtésének bevezetésében a kormánytól és parlamenttől, Ján Budaj környezetvédelmi miniszter azonban kategorikusan elutasítja ezt.

Az ápolási díj (OČR) iránti kérelem magyarul is beadható! 
Amennyiben a koronavírus-járvány okozta szükséghelyzetben gyermekéről otthon gondoskodik és kérvényezi az ápolási díjat (OČR), a Szociális Biztosító egyes fiókjaiban megteheti azt anyanyelvén is.

Mennyit pénzt kap(hat)nak falvaink az államtól 2020-ban? 
Az országban elsőként a Pro Civis polgári társulásban készítettük el a teljes kimutatást arról, hogy a gazdasági válság várható hatásai miatt mennyi forrás jut az egyes falvaknak. A modellezésben a kiindulási alapot a nemzeti bank, valamint a Költségvetési Tanács adta.

Régiófejlesztés helyett elsorvasztás? 
A választási kampány hangzavarába beleveszett talán Muzsla község polgármesterének és Nyitrai megyei képviselőjének, Farkas Ivánnak az a figyelemfelhívó írása, amely további fejezte a Szlovákiai Városok Uniója új, területi - közigazgatási reformelképzeléseinek. Honlapunkon alább a Richard Rybníček trencséni polgármester által jegyzett tervezetet részletesen ismertettük, s ennek újabb „gyöngyszemét” ismertette Farkas Iván, amire talán fokozott mértékben oda kellene figyelni régióinkban, mert a bőrünkre megy a reform ezen reformja is.

Hiánypótló az önkormányzati szabadegyetem 
Kilencedik alkalommal szervezte meg a Pro Civis polgári társulás az Önkormányzati Szabadegyetemet Nagymegyeren. Őry Péter, a Pro Civis elnöke köszöntőjében kiemelte, a legelső szabadegyetemkor nem is remélte, hogy kilencedik alkalommal is meg tudják majd szervezni a rendezvényt, de nagy öröm számára, hogy sok ismerős arccal tud itt találkozni, hiszen nagyon sokan egy évfolyamot sem hagytak ki.

Közigazgatási reform újratöltve? 
Ami eddig nyilvánosságra került, sok jóval nem kecsegtet. Centralizáció jönne. Megszüntetnék a megyéket, összevonnák a kis falvakat és kisvárosokat, megváltoztatnák a választójogi törvényt. Dán mintára szerveznék át az országot (16-22 muncipiummá). Elképzelésüket, melyen már dolgoznak, felkínálják a jövő évi parlamenti választásokon induló pártoknak, s szeretnék, ha 2020-ban megkezdődne a területi önkormányzati szféra alapos reformja.

Önkormányzati szabadegyetem kilencedszer 
Kilencedik alkalommal rendezi meg Önkormányzati Szabadegyetemét október 17 – 19-én a csallóközi Nagymegyeren a Pro Civis Polgári Társulás. A dél-szlovákiai magyarlakta régiók választott önkormányzati és megyei tisztségviselői és képviselői több tematikus panelbeszélgetést-vitát felölelő találkozója lehetőséget teremt a kapcsolatépítésre, a kötetlen beszélgetésekre, tapasztalatcserére, de arra is, hogy régióink legnagyobb problémáiról és a lehetséges megoldási módokról a legilletékesebbek formáljanak véleményt.

Mennyit költenek állami feladatokra az önkormányzatok? 
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) átvilágította az átruházott állami hatáskörök teljesítése terén végzett munkát (a Területi Önkormányzatok Modernizálása EU-projekt keretében). Az elkészült jelentés átfogóan értékeli a munkavégzést, a városok és falvak által végzett állami feladatok finanszírozását is.

Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért (európai polgári kezdeményezés) 
Több éves küzdelem után 2019. május 7-én megkezdődhetett az aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott európai kezdeményezés támogatására, melynek tárgya, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket egy-egy tagállamban nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

 1 / 30   Következő oldal  Utolsó oldal
Elérhetőségek  
Pro Civis Polgári Társulás
Občianske združenie
930 40, Štvrtok na Ostrove 512
www.procivis.sk, procivis@procivis.sk

Fő támogatónk  

Facebook közösségünk  
Copyright © 2011 - PROCIVIS JMK media & productions, s.r.o.